Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Териториални областни офиси ще продължи националната информационна кампания на Министерството на земеделието за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. По този начин земеделските стопани, които не са имали възможност да участват в информационните срещи и искат да се запознаят допълнително за условията за прилагането на Стратегическия план и инструментите по него, ще могат да го направят в периода 20-28 февруари 2023 г. в различни областни градове на страната.

По време на тези срещи  експертите от НССЗ ще представят различните интервенции, които са разписани в Стратегическия план и ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите.

График за провеждане на информационните срещи, организирани от НССЗ:

Дата Начален час Населено място/зала
1. 20.02.2023г. 10:00 ч. гр. Враца, пл. "Христо Ботев" № 1, хотел Хемус - Конферентна зала
2. 20.02.2023г. 10:00 ч.  гр. Видин, ул. "Рибарска" № 12, ет.1, зала на БАБХ
3. 20.02.2023г. 10:00 ч. гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, сградата на община Шумен, зала 363 - Сесийна зала
4. 21.02.2023г. 13:00 ч.  гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 43, сграда на Областна администрация, зала 101
5. 21.02.2023г. 11:00 ч. гр. Самоков,  ул. "Македония" № 34, сграда на Община Самоков, Заседателна зала, ет. 5
6. 21.02.2023г. 10:00 ч.  гр. Стара Загора, ул. „Свети Патриарх Евтимий“ 23, Южна промишлена зона, хотел Сити
7. 22.02.2023г. 10:00 ч. гр. Перник, площад "Св. Иван Рилски" № 1, сграда на Община Перник, зала "Панорама"
8. 22.02.2023г. 10:00 ч. гр. Смолян, бул. "България" № 14, сграда на Областна администрация  - зала 201
9. 22.02.2023г. 10:00 ч.  гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, ет. 1, зала на Габровска търговско-промишлена палата
10. 22.02.2023г. 10:00 ч.  гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 16, залата на Общински съвет
11. 24.02.2023г. 11:00 ч.  гр. Разград, ул. "Бузлуджа" № 2, Дом на науката и техниката, зала 102
12. 24.02.2023г. 10:00 ч.  гр. Кюстендил, бул. "Македония" № 2, в Дом на науката и техниката, зала на ет. 2
13. 24.02.2023г. 10:00 ч.  гр. Пазарджик, ул. „Цар Шишман“ № 2, залата на Териториална организация на НТС
14. 27.02.2023г. 10:00 ч.  гр. Кърджали, ул. „Булаир” № 35, зала 207 – Дом на техниката
15. 27.02.2023г. 10:00 ч.  гр. Търговище, ул. "Христо Ботев" № 3, ет. 1, зала на Общинска служба по земеделие
16. 27.02.2023г. 10:00 ч.  гр. Варна, хотел Аква, ул. "Девня" № 12A, Конферентна зала
17. 28.02.2023г. 10:00 ч.  гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1, зала „Май“ (Община Сливен)
18. 28.02.2023г. 10:00 ч.  гр. Бургас, ул. Цар Петър № 1, ет. 2 (Сградата на областна администрация)
19. 28.02.2023г. 11:00 ч.  гр. Ботевград, площад "Освобождение" № 13, сграда на Община Ботевград, зала "Ботевград"