По време на информационните срещи експерти на НССЗ, ТОО -  Разград  заедно с представители на  ОИЦ  -  Разград  ще посетят по график седем общини в областта, ще представят актуалните възможности за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г., а също така информация по актуални оперативни програми.

Експертите от НССЗ, ТОО - Разград ще дадат информация за възможностите за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 - 2020 г. Общият размер на финансовата помощ за млади фермери се предвижда да бъде не повече от левовата равностойност на 25 000 евро за земеделско стопанство. Подмярката за младите фермери се очаква да бъде отворена до края на годината.

 Земеделските стопани и други заинтересовани лица ще имат възможност да посетят информационните срещи в  периода от 13 октомври  2022 г.  до  21 октомври  2022 г. в следните общини на територията на  област Разград  по следния график:

Дата Общински център Място  Начален час
13.10.2022 г., четвъртък гр. Лозница

Пространството около Центъра за социална рехабилитация и интеграция

11:00 ч.
14.10.2022 г., петък с. Самуил Пространството около Община Самуил 11:00 ч.
17.10.2022 г., понеделник гр. Кубрат Пространството около Община Кубрат 11:00 ч.
18.10.2022 г., вторник гр. Завет Пространството около Община Завет 11:00 ч.
19.10.2022 г., сряда  гр. Цар Калоян Пространството около Община Цар Калоян 11:00 ч.
20.10.2022 г., четвъртък гр. Исперих Пространството около Община Исперих 11:00 ч.
21.10.2022 г., петък гр. Разград Пред офиса на ОИЦ - Разград 11:00 ч.

За допълнителна информация може да се обръщате към експертите на ТОО на НССЗ в гр. Разград, тел.: 0888 890 622 - г-жа Светлана Димитрова и на тел.: 0889 013 720 - г-жа Живка Митева, а също и на е-mail: razgrad.m@naas.government.bg