На 28 ноември 2023 г. по  покана  на Лесотехнически университет, Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) взе участие в едно от събитията, организирани по проект „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“ от Кариерна борса на тема: „Устойчиво управление на биологичните ресурси“.

Главният секретар на НССЗ  г-жа Иванка Тодорова представи пред студентите  презентация на тема: „Разкрийте професионалния си потенциал като станете част от нашия екип“. Г-жа Тодорова запозна участниците с дейността на Службата в помощ на малките стопанства и младите фермери, както и с възможностите за професионална реализация в 27-те Териториални областни офиси (ТОО) и 28-те Мобилни общински офиси (МОО) към НССЗ.

В рамките на организираните от Кариерна борса – щандове НССЗ подготви и представи свой щанд с информационни материали. Целта е освен да представим дейността Службата, но и да информираме студентите за възможностите за тяхната професионална реализация – студентски стажове, кандидатстване за работа, участие в проекти.

НССЗ е отворена към младите хора за стартиране на тяхното професионално развитие като част от екипа в нашите регионални и общински офиси в страната.