Тема: "Децентрализирана система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)ползи от използване на блокчейн технологиите в земеделието"

 

Дата и място на провеждане:   

 • 31.10.2022 г. от 10.00 ч.  - гр. Айтос, обл. Бургас, ул. Цар Освободител № 3 , Залата на Общинска администрация
 • 31.10.2022 г. от 10.00 ч.  - гр. Хасково, площад Общински, бивша сграда на кино „Клокотница“, зала на ет.3,   “Пчеларски клуб“
 • 01.11.2022 от 13.00 ч. – гр.Търговище, сградата на НТС, ул. Славейков №4
 • 04.11.2022 г. от 13.30 ч. - гр. Варна, х-л Аква, ул. “Девня“ № 12A
 • 04.11.2022 г.  от 14.30 ч. -  гр.Силистра, ул.„Симеон Велики“№ 49, Сградата на художествената галерия, Конферентна зала на Областен информационен център
 • 07.11.2022 г. от 10.00 ч. – гр.Пловдив – Аграрен университет
 • 14.11.2022 г. от 10.00 ч. – гр.Пловдив – Аграрен университет
 • 14.11.2022 г. от 10.00 ч. - гр.София, Софиийски университет „Св.Климен Охридски“, Стопански факултет
 • 17.11.2022 г. от 10.00 ч. -  гр. София, Лесотехнически университет, Ценрална сграда, зала 407
 • 23.11.2022 г. от 14.00 ч. – гр.Пазарджик, ул.“Цар Симеон“№ 23, офис на ТОО на НССЗ
 • 28.11.2022 г. от 14.00 ч. – гр.Пловдив – Аграрен университет
 • 30.11.2022 г. от 12.30 ч. -  гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, ет. 1 – зала на Габровска търговско-промишлена палата
 • 02.12.2022 г.  от 13.00 ч. - гр. Русе, бул. „Придунавски“ № 22, хотел „Рига“, зала № 3 (до рецепцията)

Организатори: Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

По време на събитието: На участниците ще бъде представен софтуера за проследявене на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и ще бъдат информирани за ползите от използването на блокчейн технологиите в земеделското производство.

Ще бъдат запознати със стопанството на ЗП Виктор Асенов и  с проекта на  Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“-„Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран чрез административен договор № РД 50-46 от 22.12.2020 г. със средства по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“, мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г.

Събитията са част от поредица информационни събития за възможностите и ползите от прилагането на блок чейн технологията и резултатите от прилагането им при производство на различни земеделски култури, в.ч. зеленчуци и пловоде.

На събитията ще бъдат раздадени и информационни материали.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с организаторите на събитиятана ел. поща: eliza@naas.government, тел.: 0887 066 063 и pkumanova@naas.government.bg, тел. 0887 626 246

Поканата и програмата за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!