Oт 7 ноември 2023 г., Министерство на земеделието и храните стартира информационната кампания под мотото „Призвание: БиоЛогичен!“.

Инициативата ще се провежда съвместно с Национална служба за съвети в земеделието, Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ и Областните дирекции по земеделие. Събитията ще се проведат през месец ноември и ще обхванат 56 населени места.

Информационната кампания има за цел да популяризира биологичното производство и да се привлекат повече фермери за преминаване от конвенционално към биологично производство.

По време на събитията участниците ще бъдат запознати с основните правила при биопроизводство и възможностите за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 - 2027 г.).

Земеделските производители ще бъдат информирани в детайли за разликите между конвенционалното и биологично производство, за основните му принципи, нормативната уредба и задълженията, които следва да се спазват при отглеждането на различните култури и животни.  По време на кампанията ще бъде разяснявана необходимостта от сертификация и предимствата, които тя дава при реализирането на продукцията в сектора и ще бъдат представени добри практики от биопроизводството на други страни.

Планирана дата

Начален час

Място на провеждане

Адрес

1

07.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Дългопол, обл. Варна

Зала на Общински съвет - гр. Дългопол, ул. "Георги Димитров" № 105

2

07.11.2023 г.

10:00 ч.

с. Ябланово, обл. Сливен

Зала в кметството на с. Ябланово, ул. Освобождение

3

08.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Ямбол

Зала на Областна администрация - Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 18

4

08.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Рила, обл. Кюстендил

Зала в читалището на гр. Рила, ул.  "Георги Бенковски" № 2

5

09.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Самоков, обл. Софийска

Зала в хотел „Арена“ в гр. Самоков, бул. "Искър" № 4б, Център

6

09.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Ракитово, обл. Пазарджик

Ресторант "Стария часовник" в гр. Ракитово,  ул. "Тодор Тупаров" № 59а

7

10.11.2023 г.

10:00 ч.

с. Тополово, обл. Пловдив

Зала в читалище "Н. Й. Вапцаров" на с. Тополово, ул. "Калоян" № 58

8

10.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Ловеч

Зала № 101 в Областна администрация - Ловеч,

9

14.11.2023 г.

10:00 ч.

с. Ценово, обл. Русе

Зала в общинска сграда на с. Ценово, ул. "Цар Освободител" № 44

10

14.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Сопот, обл. Пловдив

Зала в читалище "Иван Вазов" на гр. Сопот, ул. "Иван Вазов" № 53

11

14.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Раднево,  обл. Стара Загора

Зала № 1, ет. 1 в общинска сграда на гр. Раднево, ул. "Митьо Станев"

12

14.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Смолян

Зала 115, ет. 1 в Областна администрация - Смолян

13

14.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Шумен

Зала № 102 в сградата на Областна администрация - Шумен, бул. "Славянски" № 30

14

15.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Суворово, обл. Варна

Зала № 1 в сградата на Община Суворово, площад "Независимост" № 1

15

15.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Пловдив

Зала на Областна Администрация - Пловдив

16

15.11.2023 г.

10:00 ч.

с. Борино, обл. Смолян

Зала в общината на с. Борино, ул. "Родопи" № 33, ет. 3

17

15.11.2023 г

10:00 ч.

гр. Балчик, обл. Добрич

Зала в читалище "Васил Левски-1959" в гр. Балчик, ул. Янтра № 1

18

15.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Троян, обл. Ловеч

Зала в Туристически информационен център в гр. Троян, ул. "Г. С. Раковски"

19

16.11.2023 г.

10:00 ч.

с. Арчар, обл. Видин

Зала в читалище „Образование-1898“ на с. Арчар, ул. "Райна Княгиня" № 1

20

16.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Елин Пелин, обл. София

гр. Елин Пелин, очаква се потвърждение

21

16.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Благоевград

Регионална дирекция по горите - Благоевград, ул. "Васил Коритаров" № 2

22

16.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Добрич

Зала „Европа“ - ет. 2, в сграда на  Областна администрация  - Добрич, ул. "Независимост" № 5

23

16.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Кърджали

Зала № 211 в „Дом на техниката“ в гр. Кърджали, ул. "Булаир" № 35

24

16.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Перник

Зала "Панорама", пл. "Свети Иван Рилски" 1-А в гр. Перник

25

16.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Силистра

Зала на КНСБ в гр. Силистра, ул. "Христо Смирненски" № 2, ет. 2 (в същата сграда се намира ОДЗ и НССЗ)

26

16.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Хасково

Зала "Марица"  в сграда на Областна администрация - Хасково, пл. "Свобода" № 5

27

17.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Ботевград, София област

"Малка зала" на Община Ботевград, площад "Освобождение" 13

28

17.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Монтана

Зала на Държавен фонд "Земеделие" - Монтана, бул. "Трети Март" № 74, ет. 6

29

17.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Плевен

Зала в бившата сграда на окръжен аграрно-промишлен съюз (ОАПС) в гр. Плевен, ул. "Васил Левски" № 1, ет. 15

30

20.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Хаджидимово, обл. Благоевград

Зала в сградата на община - гр. Хаджидимово, пл. "Димо Хаджидимов"  № 46  

31

21.11.2023 г.

10:00 ч.

с. Козловец, обл. Велико Търново

Зала в пенсионерски клуб на с. Козловец, ул. "Стара планина" № 21А

32

21.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Стара Загора

Зала на Областна администрация – Стара Загора

33

22.11.2023 г.

10:00 ч.

с. Расово, обл. Монтана

Зала в общински ресторант в с. Расово, ул. "Георги Димитров" № 55

34

22.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Кресна, обл. Благоевград

Зала "5-ти октомври" в общинска сграда на  гр. Кресна, ул. "Македония" № 96

35

22.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Крумовград, обл. Кърджали

Зала в Общинска  администрация на гр. Крумовград, пл. "България" № 5

36

22.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Враца

Зала в сградата на
Регионален инспекторат по образованието (РИО) - Враца, ул. "Софроний Врачански", център

37

22.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Габрово

Ритуална зала на Община Габрово,  пл. "Възраждане" № 3

38

22.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Русе

Зала "Свети Георги" в сградата на Областна администрация - Русе,  пл. "Свобода" № 6

39

22.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Кюстендил

Зала на Териториална организация на НТС - гр. Кюстендил, ет. 2, бул. "Македония" № 2

40

21.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Пазарджик

Зала на Областна администрация - Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" № 2, ет. 1

41

23.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Харманли, обл. Хасково

Зала в Културен център на гр. Харманли

42

23.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Видин

Зала на "Растителна защита" в ОД „Земеделие“, ул. "Рибарска" №12, ет. 1

43

23.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Сливен

Зала на АРЧШПБ (до Селекционен център) в гр. Сливен, ул. "Банско шосе" № 12 А

44

23.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. София

Зала в Народно читалище "Отец Паисий - 1930", бул. "Рожен" № 61, площада на кв. „Илиянци“

45

24.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Бургас

Зала на Областна администрация - Бургас, ет.1, ул. "Цар Петър" № 1

46

24.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Велико Търново

Зала на Областна дирекция на ДФ „Земеделие“ – Велико Търново, ул. "Н. Габровски" № 71

47

24.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Разград

Зала  в Областна Дирекция на Държавен Фонд "Земеделие" - гр. Разград, бул. „Априлско въстание“ № 64

48

24.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Търговище

Конферентна зала на ОД „Земеделие“ - Търговище, ул."Христо Ботев" № 3

49

28.11.2023 г.

10:00 ч.

с. Хайредин, обл. Враца

Зала в читалище "Просвета-1909" на с. Хайредин, "Площад на героите" № 1

50

28.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Исперих, обл. Разград

Заседателна зала на Общински съвет - гр. Исперих, ул. Дунав № 2

51

28.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Смядово, обл. Шумен

Зала в музеен комплекс на гр. Смядово, ул. "Йордан Овчаров" № 4

52

28.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Сунгурларе, обл. Бургас

Зала в читалище "Просвета" в гр. Сунгурларе, ул. "Христо Смирненски" № 3

53

29.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Елхово, обл. Ямбол

Зала в читалище "Развитие" на гр. Елхово, ул. "Родопи" № 1

54

30.11.2023 г.

10:00 ч.

гр. Белене, обл. Плевен

Зала в общинска администрация - гр. Белене, ул. "България" № 35

55

30.11.2023 г.

10:00 ч.

с. Зафирово, обл. Силистра

Зала в читалище "Христо Ботев-1901" на с. Зафирово, ул. "Ген. Атила Зафиров" № 63 

56

05.12.2023 г.

10:00 ч.

гр. Антоново, обл. Търговище

Зала в общинска администрация на гр.  Антоново, бул. "Тузлушки герой" № 26