В рубрика „Предстоящи събития“ е публикуван индикативният график за провеждане на изнесените приемни на териториалните областни офиси и на мобилните общински офиси на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) за периода 01.07.2024 г. - 30.09.2024 г.

НССЗ провежда редовно изнесени приемни в цялата страна, за да улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги в сферата на земеделието.

Целта е земеделските производители да получат на място, по-близо до стопанствата им, актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, включително и за възможностите за финансиране по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и за интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на България за периода 2023-2027 (СПРЗСР 2023-2027).

Графикът се актуализира при възникнала необходимост.