Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа и Министерство на земеделието и храните, Национална служба за съвети в земеделието, Софийски университет (СУ) Филиал Бургас, Българска търговско-промишлена палата и Българо-китайска търговско-промишлена палата организират съвместен семинар на тема "Възможности за  подкрепа на предприемачи и малки и средни предприятия (МСП)".

Дата: 16 октомври 2023 г.

Начален час: 10:30 часа

Място на провеждане: Софийски университет "Св. Климент Охридски" - филиал Бургас, Конгресен център - Морска гара, Бургас

По време на семинара участниците ще се запознаят с дейностите по пилотен проект  "Акселераторска програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа"

 

ПРОГРАМА

10.00 ч.: Регистрация

10.30 ч.: Откриване: проф. д-р Теодор Седларски, Директор на СУ - Филиал Бургас;

10.35 ч: Приветствие: г-н Димитър Николов, Кмет на Община Бургас (tbc)

10.40 ч.: Приветствие: г-жа Боряна Желева – Изпълнителен директор на Бургаска ТПП;

10.45 ч.: Обзор на пилотно издание на "Акселераторска програма за стартъпи в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ", проведено през март т.г.: д-р Момчил Станишев, Директор на ЦНСССКЦИЕ, МЗХ;

11.00 ч.: Представяне на Второ издание на "Акселераторска програма за стартъпи в селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ", април 2024 г.: д-р Момчил Станишев, Директор на ЦНСССКЦИЕ, МЗХ;

11.30 ч: Представяне на акселераторски програми и обучения за млади предприемачи: доц. д-р Тодор Ялъмов, Зам.-декан на Стопански факултет, СУ;

12.00 ч.: Представяне на произвеждани в България трактори и прикачен инвентар в помощ на земеделските производители, г-н Лъчезар Динев, Председател на БКТПП;

12.30 ч.: Как да правим бизнес с Китай?: г-н Лъчезар Динев, Председател на БКТПП

13.00 ч.: Въпроси и отговори (Q&A)

13.30 ч.: Обяд. Възможност за networking