В периода 29 май – 5 юни 2023 г. Националната служба за съвети в земеделието чрез своите Мобилни общински офиси ще проведе информационна кампания.  

По време на информационните срещи земеделските стопани от по-отдалечение населени места в страната се запознаха с възможностите за финансиране през 2023 г. от ПРСР 2014-2020 г., Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 г. и инструментите за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Информационната кампания се финансира по проект в изпълнение на Административен договор № РД 50–98/22.11.2021 г. „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Начален час: - 10:15 ч.

Краен час: 14:30 ч.

Регистрация за събитията: 10:00 ч.

Поканата и програмата за събитиета може да видите тук

График за провеждане на информационните срещи

Дата на събитието
Място и адрес на провеждане на информационното събитие
1
29.05.2023 г.
гр. Димово, ул. "Свилен Русев" №3 (Читалището, малък салон), обл. Видин
2
29.05.2023 г.
гр. Полски Тръмбеш, ул. "Черно море" №4 (зала в сградата на Общината), обл. В. Търново
3
29.05.2023 г.
гр. Опака, ул. "България" № 94, читалище „Пробуда 1922“ обл. Търговище
4
29.05.2023 г.
гр. Сандански, бул. "Свобода"№ 14 (залата на Общински съвет), обл. Благоевград
5
29.05.2023 г.
гр. Първомай, ул. "Братя Миладинови" Юг № 50, зала Вала, обл. Пловдив
6
29.05.2023 г.
гр. Свиленград, бул. "България" № 32 залата на Общината, обл. Хасково
7
30.05.2023 г.
гр. Вълчедръм, ул. "България" № 18-20, зала на общината, обл. Монтана
8
30.05.2023 г.
гр. Сапарева Баня, ул. "Германея" № 1, залата в Общината, обл. Кюстендил
9
30.05.2023 г.
гр. Доспат, НЧ "Иван Вазов 1926 г." кино салон, обл. Смолян
10
30.05.2023 г.
гр. Кирково, ул. "Димитър Благоев" № 34, ул. "Димитър Благоев" № 34, читалище "Никола Вапцаров", обл. Кърджали
11
30.05.2023 г.
с. Ситово, ул."Трети март" № 72
12
31.05.2023 г.
гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68, залата на Общински съвет
13
31.05.2023 г.
гр. Завет ул.”Лудогорие” № 19, в сградата на общината първи етаж
14
31.05.2023 г.
гр. Шабла, Зелен образователен център, улица "Равно поле" № 57а
15
31.05.2023 г.
гр. Копривщица, ул. "Любен Каравелов" № 16, етаж 2
16
31.05.2023 г.
гр. Котел; пл. "Възраждане" № 4, НЧ "Съгласие-напредък 1870"
17
01.06.2023 г.
гр. Гоце Делчев, ул. "Бяло море" № 12 А, Дом на науката и техниката
18
01.06.2023 г.
гр. Никопол ул. "Александър Стамболийски" № 5 сградата на общината
19
01.06.2023 г.
с. Калояново, пл. "Възраждане" № 6, зала - Киносалон, намираща се на ет. 1 в сградата на Общинска администрация
20
01.06.2023 г.
гр. Гълъбово, обл.Стара Загора, ул."Тунджа" № 1, Дом на културата "Енергетик"
21
02.06.2023 г.
гр. Върбица, ул. "Вит" № 5, Зала на Общински дом (Младежки дом)
22
02.06.2023 г.
гр. Сърница, ул. "Свобода" №13, Младежки дом  - голяма зала (до Общината)
23
02.06.2023 г.
гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" 96, Народно Читалище "Слънце - 1879"
24
02.06.2023 г.
гр. Болярово, площад "Девети септември" № 4, Читалище "Възраждане"
25
05.06.2023 г.
гр. Долни чифлик пл. "Тича" 1, Община