Академия по предприемачество в земеделието се организира тази година у нас, както и в останалите страни от Централна и Източна Европа, от Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ). Трите издания на Академията за 2024 г. ще се проведат както следва:

  • от 25 до 28 юни 2024 г. във Варна - Икономически университет, зала 1;
  • от 10 до 13 септември 2024 в Бургас - в СУ „Св. Климент Охридски“ – филиал Бургас и в Международен конгресен център (Морска гара);
  • от 3 до 6 декември 2024 в Пловдив.

Академията е продължение на успешно провелата се през 2023 г. „Акселераторска програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и ЦИЕ“ по пилотен проект, който цели да се привлекат млади и предприемчиви хора към аграрния сектор, както и да се подкрепи разработването на иновативни услуги, приложения и продукти в земеделието.

Академията по предприемачество в земеделието също има за цел да стимулира развитието на младежкото предприемачество и на изгряващи компании от земеделския и други свързани сектори, както и да окаже подкрепа за иновативни концепции и идеи, които развиват потенциала на селското стопанство.

Академия по предприемачество в земеделието ще предложи на участниците в нея:

  • безплатно обучение под формата на лекции и семинари от партньорите по проекта, както и от външни професионални лектори и ментори. Ще бъдат обхванати важни за стартиращите предприятия теми и аспекти от областта на предприемачеството, финансирането, управлението на риска и други;
  • получаване на сертификат за преминало успешно обучение;
  • финансова награда от 5 000 лева за най-добрия проект за всяко едно от трите издания;
  • допълнителни възможности за обучения, комуникационна и институционална подкрепа от страна на партньорите и след края на съответното издание;
  • достъп до мрежата от партньори на ЦНСССКЦИЕ.

Вижте програмата тук.

Кандидатите трябва да изпратят предварително проектно предложение в сектор земеделие или свързани подсектори, като то ще бъде доразработено в рамките на Академията.

Могат да кандидатстват както физически, така и юридически лица, като попълнят следният формуляр за участие:

Съорганизатори и партньори на събитието са: Икономически университет – Варна, Софийски университет „Св. Климент Охридски “, Стопански факултет и филиал на СУ в Бургас, УНСС – Институт по предприемачество,  Аграрен университет – Пловдив, Селскостопанска академия, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), порталът fininfo.bg, Цифров иновационен хъб Тракия, както и представители на местния бизнес.

Повече информация ще откриете на страницата на ЦНСССКЦИЕ: https://china2ceec.org/academy2024/

За контакти и допълнителна информация:

тел: 02 843 1040

ел. поща: academy@china2ceec.org