На 13 май 2024 г. Национална служба за съвети в земеделието стартира информационна кампания в страната, с която да информира много малките стопанства и младите стопани за възможностите за финансово подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023 - 2027, както и относно изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г..

С кампанията се цели да се гарантира достъпът на информация до по-отдалечени и малки населени места. Информационните срещи се провеждат основно в села или в общински градове в цялата страна и се водят от експерти от 28-те мобилни общински офиса на НССЗ.

На проведените до 07 юни 39 срещи са присъствали общо 1 868 земеделски стопани, т.е. средно по 48 земеделски стопани на събитие, като в гр. Попово техният брой е достигнал 104 души.

Въпросите, които най-много са вълнували присъстващите, са свързани с условията за кандидатстване по интервенции:  II.Д.2 „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ и II.Д.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани“ от СПРЗСР 2023-2027 г. Земеделските производители и заинтересовани лица са задавали въпроси и за условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г., както и въпроси, свързани с изискванията за заявяване на земеделски площи с култури и животни за подпомагане по схеми и интервенции от Директните плащания – Кампания 2024.

Информационната кампания на НССЗ ще продължи до 20 юни, като от 13  юни до края на кампанията остават още 16 срещи.

Началният час на всички срещи е 10:00 ч.

Регистрация: 9:45 ч.

Вижте графика на оставащите срещи:
 

Дата  и час на събитието

МОО

Място и адрес на

провеждане 

1.

13.06.2024 г., 10.00 ч.

МОО Троян

гр. Априлци, обл. Ловеч, 

Зала в НЧ ,,Светлина-1895",

пл. „Априлско Въстание" № 5

2.

13.06.2024 г., 10.00 ч.

МОО Асеновград

гр. Асеновград, обл. Пловдив,

Зала в Библиотека ,,Паисий Хилендарски",

ул. ,,Цар Иван Асен II" № 24 

3.

13.06.2024 г., 10.00 ч.

РК СИР

гр. Шумен, обл. Шумен,

Зала 363 в oбщината,

бул. ,,Славянски" № 17  

4.

13.06.2024 г., 10.00 ч.

РК ЮЗР

гр. Благоевград, обл. Благоевград,

Зала  №5 в oбщината,

пл. ,,Георги Измирлиев" № 1

5.

14.06.2024 г., 10.00 ч.

МОО Гулянци

гр. Белене, обл. Плевен,

Зала 26 в oбщината,

бул. ,,България" № 35

6.

14.06.2024 г., 10.00 ч.

МОО Бяла

с. Ценово, обл. Русе,

Зала в общинска сграда,

ул. ,,Цар Освободител" № 44

7.

14.06.2024 г., 10.00 ч.

МОО Карлово

гр. Карлово, обл. Пловдив,

Зала в общината,

ул. ,,Петко Събев" № 1

8.

17.06.2024 г., 10.00 ч.

МОО Елхово

гр. Елхово, обл. Ямбол,

Зала в читалище ,,Развитие",

ул. ,,Родопа" № 1

9.

18.06.2024 г., 10.00 ч.

МОО Пирдоп

гр. Копривщица, Софийска област,

Зала в Първо класно училище,

бул. ,,Хаджи Ненчо" №  76

10.

18.06.2024 г., 10.00 ч.

МОО Каварна

гр. Каварна, обл. Добрич,

Зала в oбщината, ет.1,

ул. ,,Добротица" № 26

11.

19.06.2024 г., 10.00 ч.

МОО Любимец

гр. Симеоновград, обл. Хасково,

Зала в oбщината,

пл. ,,Шейловски" №  3

12.

19.06.2024 г., 10.00 ч.

МОО Карнобат

гр. Карнобат, обл. Бургас,

Общинска зала,

бул. ,,България" №  11 

13.

19.06.2024 г., 10.00 ч.

МОО Петрич

гр. Петрич, обл. Благоевград,

Зала - Общински съвет, 

ул. „Цар Борис III” № 24

14.

19.06.2024 г., 10.00 ч.

РК СР

гр. Враца, обл. Враца,

Конферентна зала на Търговско-промишлена палата,

пл. „Христо Ботев“, Дом на културата, ет. 2

15.

20.06.2024 г., 10.00 ч.

МОО Долна Баня

гр. Костенец, Софийска област,

Зала в читалище „Прогрес 1907",

ул. „Д-р Петър Берон" № 2 

16.

20.06.2024 г., 10.00 ч.

МОО Мизия

гр. Козлодуй, обл. Враца,

НЧ „Христо Ботев – 1879“,

пл. Христо Ботев

 
 
 

Може да изтеглите целия график от тук.


Информационната кампания се финансира по проект по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в изпълнение на административен договор № РД 50–98/22.11.2021 г. „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“.