Министерство на земеделието и храните
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КУРСове НА ТЕМи "алтернативно животновъдство – отглеждане на охлюви" и "алтернативно животновъдство – отглеждане на червени калифорнийски червеи"

"Алтернативно животновъдство – отглеждане на охлюви" и "Алтернативно животновъдство – отглеждане на червени калифорнийски червеи".