Уважаеми земеделски производители,

информираме Ви, че до 03.09.2014г. ще се приемат заявления за включване в обучение в курс по мярка 111 на тема "Технологии и иновационни практики за отглеждане на земеделски култури" (150 часа), който ще се проведе в 4 групи по 30 души, както следва:

- две групи в гр. Хасково (13.09-01.10.2014г. и 04-22.10.2014г.);
- две групи в гр. Балчик (13.09-01.10.2014г. и 04-22.10.2014г.).

До 05.09.2014г. ще се извърши класиране на всички кандидати подали заявления и потвърдили участие и само ако има останали свободни места ще могат да се включат и други желаещи земеделски производители.

Главна дирекция "Съвети в земеделието".