Уважаеми земеделски производители,

информираме Ви, че до 03.09.2014г. ще се приемат заявления за включване в обучение в курсове по мярка 111 на теми "Алтернативно животновъдство – отглеждане на охлюви" и "Алтернативно животновъдство – отглеждане на червени калифорнийски червеи" (30 учебни часа), общо 6 групи по 20 души всяка, както следва:

- три групи в гр. Хасково на тема "Алтернативно животновъдство – отглеждане на охлюви" (29.09-02.10.2014г., 06-09.10.2014 г. и 13-16.10.2014г.);
- две групи в гр. Хасково на тема: "Алтернативно животновъдство – отглеждане на червени калифорнийски червеи" (18-21.09.2014г. и 23-26.09.2014г.) и една група в гр. Варна (27-30.09.2014 г.)

До 05.09.2014г. ще се извърши класиране на всички кандидати подали заявления и потвърдили участие и само ако има останали свободни места ще могат да се включат и други желаещи земеделски производители.

Главна дирекция "Съвети в земеделието".