Уважаеми земеделски производители,

Ръководството на НССЗ и екипът, организирал и провел обученията благодари на всички курсисти за доверието, оказано да се обучават в организираните от нас курсове и информационни дейности по мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

  Информираме Ви, че поради приключване на договорите на НССЗ с Държавен фонд „Земеделие” по мярка 111 от ПРСР 2007-2013 г., Службата прекратява набирането на заявления и провеждането на обучения  по тази мярка.

Национална служба за съвети в земеделието чрез своя Център за професионално обучение ще продължи да провежда различни обучения по въпроси свързани с повишаване на знанията и уменията на земеделските стопани. 

Актуална информация ще може да получавате от  електронната страница на НССЗ и от Териториалните областни офиси на Службата.