Покана                                                           /дата на публикуване 26.02.2018 г./
Приложение 1 - Техническа спецификация      /дата на публикуване 26.02.2018 г./
Приложение 2 - Декларация                           /дата на публикуване 26.02.2018 г./
Приложение 3 - Договор /проект/                  /дата на публикуване 26.02.2018 г./

Протокол      /дата на публикуване 30.03.2018 г./
Доклад         /дата на публикуване 30.03.2018 г./
Решение       /дата на публикуване 30.03.2018 г./

Договор      /дата на публикуване 02.05.2018 г./
Техническо предложение и ценова оферта   /дата на публикуване 02.05.2018 г./

Обявление за сключен договор   847200    /дата на публикуване 18.05.2018 г./

Информация за приключил Договор   863615  /дата на публикуване 20.08.2018 г./