Министерство на земеделието
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

Регистри на декларациите по ЗПКОНПИ - обща информация

Регистри на декларациите по ЗПКОНПИ

Регистри на декларациите по ЗПКОНПИ 2022 г.

Регистри на декларациите по ЗПКОНПИ 2022 г.

Регистри на декларациите по ЗПКОНПИ 2021 г.

Регистри на декларациите по ЗПКОНПИ 2021 г.

Регистри на декларациите по ЗПКОНПИ 2020 г.

Регистри на декларациите по ЗПКОНПИ 2020 г.

Регистри на декларациите по ЗПКОНПИ 2019 г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ 2019