Номер и дата на АУАН Номер и дата на наказателното постановление В сила от дата
  няма съставени АУАН -и няма връчени наказателни постановления