Министерство на земеделието и храните
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

Присъствен семинар с демонстрация "Иновативни практики в пчеларството"

Дата на провеждане: 14 септември 2023 г. (четвъртък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис – Плевен и Институт по животновъдни науки – Костинброд към Селскостопанска академия

Присъствен семинар с демонстрация "Зеленчукопроизводство в преход към биологично производство"

Дата на провеждане: 7 септември 2023 г. (четвъртък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис – Ловеч, НССЗ и земеделските производители г-н Любомир Маринов и г-жа Диляна Николова

Присъствен семинар "Нормативни изисквания при попълване и водене на дневниците за растително защитни мероприятия. Правила за добра растителнозащитна практика"

Дата на провеждане: 29 август 2023 г. (вторник)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис – Видин и Областна дирекция по безопасност на храните - Видин

Онлайн семинар "Неблагоприятните климатични условия – предпоставка за намиране на нов подход при земеделското производство: прецизно земеделие"

Дата на провеждане: 28 август 2023 г. (понеделник)
Организатор: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис Добрич и Аграрен университет Пловдив

Присъствен семинар "Интегрирано управление на специализирани вредители при отглеждане на царевица и слънчоглед"

Дата на провеждане: 21 юли 2023 г. (петък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис – Пазарджик и Областна дирекция по безопасност на храните - Пазарджик

Присъствен семинар с демонстрация "Производство и реализация на зеленчуци чрез директни доставки"

Дата на провеждане: 21 юли 2023 г. (петък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис – Варна и Био градина "Туинс" в с. Казашко, общ. Варна

Присъствен семинар с демонстрация "Устойчиво управление на производството на плодове"

Дата на провеждане: 20 юли 2023 г. (четвъртък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Бургас и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Присъствен семинар с демонстрация "Практически аспекти на структурирането и управлението на малко земеделско стопанство, специализирано в отглеждането на зеленчукови култури (краставици в оранжерии, домати на открито, магданоз и копър)"

Дата на провеждане: 14 юли 2023 г. (петък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Пазарджик и г-н Спас Стоянов - земеделски производител

Присъствен семинар с демонстрация "Съвременни технологични решения в зеленчукопроизводството и овощарството – растително здраве, превенция на културите и реколтата от тях"

Дата на провеждане: 4 юли 2023 г. (вторник)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Велико Търново, Аграрен университет - Пловдив и Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Велико Търново

Присъствен семинар "Хуманно отношение и биосигурност при отглеждането на дребни преживни животни"

Дата на провеждане: 30 юни 2023 г. (петък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис Монтана и Земеделски институт Стара Загора

Присъствен семинар "Екологична устойчивост на поземлените ресурси"

Дата на провеждане: 30 юни 2023 г. (петък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис Шумен и Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Присъствен семинар с демонстрация "Нови моменти и подходи при създаването и отглеждането на лавандула"

Дата на провеждане: 27 юни 2023 г. (вторник)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис Стара Загора и Институт по розата и етерично - маслените култури – гр. Казанлък, Селскостопанска академия