Министерство на земеделието и храните
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

Онлайн семинар "Устойчиви хранителни системи"

Дата на провеждане: 23 юли 2024 г. (вторник)
Организатори: НССЗ, ТОО - ЦУ и Институт по консервиране и качество на храните - Пловдив към Селскостопанска академия

Присъствен семинар с демонстрация "Интегрирани и иновативни методи за борба с болестите и неприятелите при различни овощни култури – сливи, ябълки, круши"

Дата на провеждане: 3 юли 2024 г. (сряда)
Организатори: НССЗ, ТОО - Велико Търново и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Присъствен семинар с демонстрация "Ефикасност и селективност на хербициди при медицински и ароматни растения – маслодайна роза и лавандула"

Дата на провеждане: 20 юни 2024 г. (четвъртък)
Организатори: НССЗ, ТОО - Стара Загора и Институт по розата и етеричномаслените култури - Казанлък, Селскостопанска академия

Присъствен семинар с демонстрация "Нови български сортове лавандула"

Дата на провеждане: 18 юни 2024 г. (вторник)
Организатори: НССЗ, ТОО – Кърджали, Опитна станция по земеделие в Източните Родопи (ОСЗИР) - Кърджали и Институт по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК) - Казанлък към ССА

Присъствен семинар с демонстрация "Особености и нови моменти в борбата с вароатозата"

Дата на провеждане: 15 юни 2024 г. (събота)
Организатори: НССЗ, ТОО - Пазарджик, Институт по животновъдни науки (ИЖН) - Костинброд към Селскостопанска академия и Пчеларско дружество „Пчела - Каркария“ - село Црънча

Присъствен семинар с демонстрация "Как да се грижим по-добре за пчелните семейства през летните месеци"

Дата на провеждане: 13 юни 2024 г. (четвъртък)
Организатори: НССЗ, ТОО - Ловеч и професионален пчелар Борис Бормалийски

Присъствен семинар с демонстрация "Добри практики за възстановяване на пчелина след зимна смъртност"

Дата на провеждане: 3 юни 2024 г. (понеделник)
Организатори: НССЗ, ТОО - Монтана и Институт по животновъдни науки - Костинброд

Присъствен семинар с демонстрация "Високотехнологичен пчелин – иновативно оборудване и дейности"

Дата на провеждане: 31 май 2024 г. (петък)
Организатори: НССЗ, ТОО - Варна и земеделски стопанин Мариян Петков

Присъствен семинар с демонстрация "Възможности за прилагане на алтернативни методи за растителна защита при оранжерийно зеленчукопроизводство и отглеждане на зеленчуци на открито"

Дата на провеждане: 28 май 2024 г. (вторник)
Организатори: НССЗ, ТОО - Велико Търново, Лесотехнически университет и ОДБХ - Велико Търново