Министерство на земеделието
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

Онлайн семинар "Технологични аспекти за отглеждане на ягодоплодни култури"

Дата на провеждане: 10 август 2022 г. (сряда)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Перник) и Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я)

Семинар с демонстрация "Биологично отглеждане и добри практики за растителна защита и торене при отглеждане на круши. Характеристики на различни сортове"

Дата на провеждане: 02 август 2022 г. (вторник) Организатори: Национална служба за съвети в земеделието и земеделски стопанин Владимир Гочев с подкрепата на проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020 в рамките на хъб България на мрежа № 9…

Семинар с демонстрация "Фуражите от техническо сорго (метла) - възможности за засушливите региони"

Дата на провеждане: 02 август 2022 г. (вторник)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието и Селскостопанска академия (Институт по фуражни култури - Плевен и Опитна станция по земеделие в Източните Родопи /ОСЗИР/ - Кърджали)

Онлайн семинар "Роботизирана система за доене на млечни крави"

Дата: 18.07.2022 г. (понеделник)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието и кравеферма “Рогови” - с. Котленци, обл. Добрич

Онлайн семинар "Oсновни етапи на съвременната селекция при овцете и ролята на фермера в селекционния процес"

Дата: 12 юли 2022 г. (вторник)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието и Аграрен университет - Пловдив

Семинар с демонстрация "Популярните технологии за отглеждане в пчеларството и грижи за пчелите през летния период"

Дата: 11 юли 2022 г. (понеделник)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието и Селскостопанска академия

Семинар „Интегрирано управление на вредителите в трайни насаждения“

Дата на провеждане: 7 юли 2022 г. (четвъртък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието и и Българска агенция по безопасност на храните (ОДБХ - Бургас)

Семинар с демонстрация „Съвременни решения по отношение на провеждането на агротехническите мероприятия при семкови и костилкови овощни видове“

Дата на провеждане: 6 юли 2022 г. (сряда)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието и Селскостопанска академия (Институт по земеделие - гр. Кюстендил)

Семинар „Нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове. Фитосанитарен контрол на растенията”

Дата на провеждане: 29 юни 2022 г. (сряда)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието и Българска агенция по безопасност на храните

Семинар „Напояване в растениевъдството – видове системи, изисквания, приложения“,

Дата на провеждане: 28 юни 2022 г. (вторник)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието и Шуменски университет „Е. Константин Преславски“

Семинар „Oтглеждане на пчелните семейства през летния сезон“

Дата на провеждане: 24 юни 2022 г. (петък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието и Селскостопанска академия (Институт по земеделие - гр. Кюстендил)

Семинар: Технология и критични точки при производството на млечнокисели и месни продукти, във връзка с прилагането на Наредбата за директни доставки и осъществяване на къси вериги на доставка на храни

Дата на провеждане: 24 юни 2022 г. (петък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Пазарджик) и Тракийски университет - гр. Стара Загора.