Министерство на земеделието
Национална служба за съвети в земеделието
  EN

Присъствен семинар "Подготовка на костилковите овощни видове за вегетация. Резитби за плододаване"

Дата на провеждане: 29 март 2023 г. (сряда)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Шумен и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Присъствен семинар "Основни изисквания при първичното производство и контрол на растениевъдна продукция за прясна консумация"

Дата на провеждане: 29 март 2023 г. (сряда)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Плевен) и Българска агенция по безопасност на храните, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Плевен

Присъствен семинар "Нови подходи срещу болестите при пчелните семейства"

Дата на провеждане: 28 март 2023 г. (вторник)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Велико Търново и Пчеларски съвет - гр. Велико Търново

Присъствен семинар "Добри практики при употреба на продукти за растителна защита. Фитосанитарен контрол"

Дата на провеждане: 24 март 2023 г. (петък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Кърджали и Българска агенция по безопасност на храните, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Кърджали

Присъствен семинар "Ливадна пеперуда - прогноза, сигнализация и борба"

Дата на провеждане: 23 март 2023 г. (четвъртък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Перник и Българска агенция по безопасност на храните, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Перник

Присъствен семинар "Производство на пчелни майки"

Дата на провеждане: 17 март 2023 г. (петък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Смолян и Селскостопанска академия, Институт по животновъдни науки – Костинброд

Присъствен семинар "Нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове. Фитосанитарен контрол на растенията"

Дата на провеждане: 17 март 2023 г. (петък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Силистра и Българска агенция по безопасност на храните, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Силистра

Присъствен семинар "Данъчно облагане и социално осигуряване на земеделските стопани"

Дата на провеждане: 14 март 2023 г. (вторник)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Пловдив и Аграрен университет - гр. Пловдив

Присъствен семинар "Пролетно развитие на пчелните семейства"

Дата на провеждане: 12 март 2023 г. (неделя)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Смолян и Селскостопанска академия, Институт по тютюна и тютюневите изделия

Присъствен семинар "Грижи за здрави и жизнени пчели за главната паша"

Дата на провеждане: 11 март 2023 г. (събота) Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Пловдив, Селскостопанска академия, Институт по животновъдни науки - Костинброд и Общинско пчеларско сдружение „Акация 1899“…

Присъствен семинар с демонстрация "Резитби за плододаване и подмладяване на костилкови и семкови овощни видове"

Дата на провеждане: 10 март 2023 г. (петък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Пазарджик и Аграрен университет - гр. Пловдив

Присъствен семинар "Фитосанитарни изисквания, регистрационни и разрешителни режими в земеделието"

Дата на провеждане: 10 март 2023 г. (петък)
Организатори: Национална служба за съвети в земеделиетоя Териториален областен офис (ТОО) Разград и Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Разград