Тема: „Пролетно развитие на пчелните семейства“

Дата: 8 април 2022 г. (петък)

Място на провеждане: Смолян, бул. „България“ 3А - залата на хотел „Кипарис Алфа”

Начален час на семинара: 18:00 часа

Краен час на семинара: 20:30 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Смолян) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки /ИЖН/ - Костинброд)

По време на семинара: участниците ще се запознаят със спецификата на пролетното подхранване при пчелните семейства и с подготовката на пчелните семейства за главната паша, съобразено с района за пчеларстване.

Ще бъде обърнато внимание и на възможностите за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Специфика на пролетното подхранване на пчелните семейства

► Подготовка на пчелните семейства за първата главна  паша, съобразно района на пчеларстване

► Възможности за подпомагане на малките земеделски стопанства по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Ивайло Гелов (гл. експерт в ТОО - Смолян на НССЗ), тел: 0876 215 045, имейл: smolian.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!