Тема: „Технологии за създаване на насаждения от семкови овощни видове. Резитба за плододаване при ябълка и круша”

Дата: 8 април 2022 г. (петък)

Място на провеждане: гр. Монтана, бул. „Трети март“ 74, ет. 6, залата на ОД на ДФ „Земеделие“  - Монтана и демонстрация в овощната градина на земеделски стопанин Енгелс Ангелов - с. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана

Начален час на семинара: 10:00 часа

Краен час на семинара: 13:30 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис /ТОО/ - Монтана) и Селскостопанска академия (Институт по земеделие - гр. Кюстендил)

По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните моменти при създаването на семкови овощни видове. Ще бъдат дискутирани въпроси при създаване и отглеждане на ябълки и круши до период на плододаване. Участниците ще се запознаят с основните принципи на резитба за плододаване при ябълка и круша, както и основни формировки на короната при този вид култури изпитани и доказани у нас.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с възможностите за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

► Основни технологични моменти при създаването на семкови овощни видове

► Особености при отглеждането на семкови овощни видове (ябълки и круши) до встъпване в плододаване

► Резитба за плододаване при ябълка и круша. Системи за формиране на короната при ябълка и круша – демонстрация

► Възможности за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Григорий Димов (координатор на ТОО - Монтана на НССЗ), тел.: 0888 226 825, е-mail: montana.m@naas.government.bg.

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!