Тема: "Биологично зеленчукопроизводство"

Дата: 19 декември 2023 г. (вторник)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час: 10:00 ч.

Краен час:  12:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Хасково и Лесотехнически университе

По време на семинара участниците ще бъдат запознати с добрите практики, които се прилагат при биологичното зеленчукопроизводство, ще научат как да се подобри състоянието на почвата и да се увеличи биоразнообразието в зеленчуковата градина.

Във втората част на семинара участниците ще бъдат информирани за дейностите на НССЗ по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Почвата - основа на биологичното земеделие,
  • Биоразнообразието - източник на здраве,
  • Дейности на НССЗ  по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.   

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/snEcrsdEZDWaPcSx7

Линк за достъп: https://us06web.zoom.us/j/89330820984

ID за семинара: 89330820984

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Недялка Нанева (координатор на ТОО - Хасково, НССЗ), тел: 0885 842 195, имейл: haskovo.m@naas.government.bg или г-н Тодор Тодоров, тел: 0888 005 036

Поканата и програмата за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!