Тема: "Добри растителнозащитни практики в контрола на неприятелите по културните растения"

Дата: 12 декември 2023 г. (вторник)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час: 10:00 ч.

Краен час:  12:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) – София и Аграрен университет - Пловдив

По време на семинара участниците ще бъдат информирани за това как европейските цели за ограничаване на ефекта от изменението на климата влияят върху съвременните растителнозащитните практики. Ще научат повече за съвременнте методите за запазване на загубата на видово разнообразие и за добри растителнозащитни практики в контрола на неприятели при полски и оранжерийни култури.

Във втората част на семинара участниците ще бъдат информирани за дейностите на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани консултантски услуги, трансфер на знания, добри практики и иновации.

.Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Как се променят добрите растителнозащитни практики в контекста на европейските цели за ограничаване на ефекта от изменението на климата и загубата на видово разнообразие?
  • Примери за добри растителнозащитни практики в контрола на неприятели при полски и оранжерийни култури,
  • Дейности на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани консултантски услуги, трансфер на знания, добри практики и иновации.     

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/v655d55D4sfugQik9

Линк за достъп: https://us06web.zoom.us/j/87645861323

ID за семинара: 876 4586 1323

 

За допълнителна информация се обръщайте към г-жа Евгения Борисова, тел: 0876 215 082, имейл: evgeniya.borisova@naas.government.bg или г-жа Даринка Николова, тел: 0885133 218, имейл: darinka.nikolova@naas.governmenr.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!