Тема: "Ползи от сдружаването на земеделските стопани. Възможности за финансиране на признати групи и организации на производителите по интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските района 2023 -2027 г."

Дата: 14 декември 2023 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час: 10:30 ч.

Краен час:  12:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) – Кюстендил и Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели

По време на семинара участниците ще  разберат какви са предимствата от сдружаването на земеделските стопани.  Ще бъдат разгледани различните форми на сдружаване и организационните специфики при учредяването на сдружения, както и законодателните изисквания и процедури при регистрацията им. 

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  възможностите за финансиране на групи и организации на производителите по интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г..

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Кратък исторически преглед на сдружаването,
  • Видове сдружаване, организационни специфики и регистрационен процес при различните форми на сдружаване,
  • Представителни организации - идеи за законодателно регулиране на представителните браншови организации в земеделието. Състояние  на браншовите организации,
  • Възможности за финансиране на групи и организации на производителите чрез интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027г.   

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/N5KsjWpK4MpETCFy9

Линк за достъп: https://us06web.zoom.us/j/84757296875

ID за семинара:  847 5729 6875

За допълнителна информация и въпроси г-жа Ивона Новакова (координатор на ТОО – Кюстендил, НССЗ), тел: 0887 856 767електронна поща: kyustendil.m@naas.government.bg

 

Поканата и програмата за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!