Тема: „Практики и възможности за използване на географските означения в България"

Дата: 15 декември 2022 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час на онлайн семинара: 13:30 ч.

Краен час:  15:45 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО)- Бургас, Българска академия по пчеларство и Пчеларско сдружение ,,Странджански манов мед“

По време на онлайн семинара: Участниците ще се запознаят със социално-икономическите ползи от схемите за географски означения на ЕС въз основа на опита от прилагането на схемите в  Република България и в другите страни членки на ЕС. На тази база ще се изведат основните предимства и ползи, както и препоръки за насърчаване на регистрацията на селскостопански продукти и храни по схемите за географски означения.

Във втората част на семинара участниците ще бъдат информирани за очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Представяне на Защитено наименование за произход(ЗНП) -,,Странджански манов мед“. Споделяне на практически опит
  • Запознаване с опита от прилагането на схемите за географски означения в другите страни членки на ЕС. Социално-икономически ползи.
  • Възможности за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020г

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрацияhttps://forms.gle/17ybyShB3fMBArNc6

Линк за достъп:   https://us06web.zoom.us/j/84456650760

ID за семинара: 844 5665 0760

За допълнителна информация и въпроси: г-н Валентин Бялков (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Бургас), тел: 0885 832 186, имейл: burgas.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук

 

Очакваме Ви!