Тема: „Прецизно пчеларство"

Дата: 9 декември 2022 г. (петък)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 ч.

Краен час:  12:15 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Враца и Русенски университет „Ангел Кънчев“

По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с основните методи и принципи на прецизното пчеларство, с предимствата и някои недостатъците. Ще разберат какви са възможностите за прилагането му в България и ще научат повече за особеностите на пчелната паша и начини за оптималното й използване.

По време на втората част на  семинара, участниците ще бъдат информирани за очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационня семинар са следните:

  • Прецизно пчеларство - методи, предимства, недостатъци и възможности за приложение в България
  • Пчелна паша и оптималното й използване
  • Възможности за подпомагане по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/iWrn6ifbYPLVEXbh8

Линк за достъп:   https://us06web.zoom.us/j/83845446307

ID за семинара: 838 4544 6307

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Емилия Петрова (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Враца), тел: 0885 848 180 имейл:  vratza.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!