Тема: „Създаване и правилно подновяване на трайни насаждения с черупкови плодове - орехи, лешници, бадеми. Агромаркетинг - необходимост и особености при реализацията на черупкови плодове“

Дата: 17 ноември 2022 г. (четвъртък)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 ч.

Краен час:  12:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) – Благоевград,  Университет за национално и световно стопанство и Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове 

По време на онлайн семинара участниците ще се запознаят с теория за поведение на потребителите, какво определя решенията им за покупка и как производителите могат да отговорят на очакванията им. Ще бъдат разгледани и възможностите за избор на канал/и за реализация на продуктите с предимствата и ограниченията им. Представянето включва информация за страните - водещи производителки в сектора и практически пример (разглежда предизвикателствата пред производителите на лешници в централна Италия и стратегиите, които прилагат, за да са успешни).

По време на втората част на събитието ще бъдат споделени добри практики за създаване и подновяване на трайни насаждения от черупкови плодове, а след това участниците ще бъдат информирани за възможностите за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационня семинар са следните:

► Агромаркетниг – необходимост и особености при реализацията на черупкови плодове

  • Теория за поведение на потребителя. Решения за покупка;
  • Канали за реализация на земеделски и хранителни продукти;
  • Особености и тенденции на пазарите на черупкови;
  • Практически пример - производство на лешници в Централна Италия.

► Споделяне на добри практики и опит при създаването и подновяването на трайни насаждения с различни видове черупкови плодове

► Възможности за подпомагане по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/g4LDJQP8bAVpYByy5

Линк за достъпhttps://us06web.zoom.us/j/87622690187

ID за семинара: 876 2269 0187

За допълнителна информация и въпроси: г-н Стилиян Рупов (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Благоевград), тел: 0887 857 879, имейл: blagoevgrad.m@naas.government.bg

Поканата и програмата за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!