Тема: „Технологични аспекти за отглеждане на ягодоплодни култури“

Дата: 10 август 2022 г. (сряда)

Начин на провеждане: онлайн

Начален час на онлайн семинара: 10:00 ч.

Краен час:  12:15 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис (ТОО) - Перник) и и Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я)

По време на онлайн семинара ще бъдeте информирани за видовете технологии при отглеждане на нови насаждения от ягоди, малини и други ягодоплодни култури, а също така и с добрите земеделски практики при тяхното  отглеждане. Ще се запознаете с някои добри примери в новосъздадени и в плододаващи насаждения с ягоди и насаждения с други ягодоплодни. По време на втората част на  семинара ще научите за очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационня семинар са следните:

ͻ   Видове технологии при отглеждане на ягоди, малини и други ягодоплодни;

ͻ   Добри земеделски практики в новосъздадени и в плододаващи насаждения с ягоди;

ͻ    Добри земеделски практики в новосъздадени и в плододаващи малинови насаждения и други други ягодоплодни

ͻ   Очаквани условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

       Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

 

Линк за регистрация:   https://forms.gle/fn59RCt5Zj9SQvSL9

Линк за достъп:   https://us06web.zoom.us/j/88273568268

ID за семинара:      88273568268

 

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Ирена Топалова - главен експерт координатор на ТОО на НССЗ в гр. Перник, тел.: 0885 841 633, е-mail: pernik.m@naas.government.bg

 

Поканата и програмата за събитието може да видите тук.

 

Очакваме Ви!