Дата: 26 февруари 2020 г. (сряда)

Място на провеждане: гр. Перник, пл. „Кракра” 1, Синдикален дом, залата на КНСБ на ет. 4

Добре дошли на информационен семинар на тема: "Ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти"!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Перник) и Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните  /ОДБХ/ - Перник)

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти при регистрация по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

♦ Мерки за биосигурност и изменения в Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Участието в информационния семинаре безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Перник на НССЗ, тел: 0885 841 633 - Ирена Топалова -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!