Дата: 26 февруари 2020 г. (сряда)

Място на провеждане: гр. Русе, пл. “Свобода“ 6, сградата на Областна администрация – Русе, зала „Св. Георги“

Добре дошли на открит ден на тема: "Иновативни методи за реализация на пчелни продукти"!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Русе) Русенски университет "Ангел Кънчев"

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Международни и национални пазари на пчелни продукти – тенденции. Перспективи и предизвикателства при реализацията на пчелни продукти

♦ Онлайн канали за реализация на пчелни продукти. Иновативни подходи и добри практики за онлайн реализация – демонстрации

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Русе на НССЗ, тел: 0885 074 178 - Деница Гаджева -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!