Дата: 27 февруари 2020 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Ловеч, ул. Търговска № 24, Дом Преслав, офис 313

Добре дошли на информа на тема: "Актуални ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти"!

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Ловеч) и Българска агенция по безопасност на храните (Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Ловеч)

Основните теми на информационния семинар са следните:

♦ Ветеринарномедицински изисквания към животновъдните обекти, идентификацията на животните, регистрация на животновъдните обекти. Мерки за биосигурност и изменения в Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

♦ Възможности за подпомагане на земеделските стопани по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Участието в информационния семинар е безплатно и е без предварителна регистрация!

За допълнителни въпроси се свържете с: ТОО - Ловеч на НССЗ, тел: 0887 896 979 - Милка Нанова -  (координатор на ТОО)

Програма на събитието може да видите тук.

Моля, заповядайте!