Тема: „Методи и подходи за ефективна реализация на земеделската продукция произведена в малки и средни земеделски стопанства“

Дата: 30 март 2021 г. (втротник)

Начин на провеждане: Онлайн

Начален час на онлайн семинара: 13:00 часа

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Велико Търново) и Университет за национално и световно стопанство, гр. София

По време на онлайн семинара: Участниците ще се запознаят с иновативни подходи при реализацията на селскостопанската продукция с оглед подобряване на пазарните позиции и конкурентоспособността на земеделските стопанства. Ще получат ценна информация относно възможностите за увеличаване на доходите от дейността при малките и средни земеделски стопанства.

Основните теми на информационния семинар са следните:

Методи и подходи за ефективна реализация на земеделската продукция произведена в малки и средни земеделски стопанства

•Пазарни проучвания и пазарни решения при реализацията на селскостопанската продукция;
• Основни начини и канали за реализация на продукцията;
• Директни продажби на селскостопанска продукция
• Електронна търговия;
• Сдружения и организации на фермерите и фермерски пазари;
• Политика на качеството на селскостопанската продукция

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/b8kAX4mwAvs6wtWk9

Линк за достъп: https://zoom.us/j/94352611078

ID за семинара: 943 5261 1078

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-н Деян Дончев (координатор на ТОО на НССЗ в гр. Велико Търново), тел: 0887 867 374, имейл: veliko_turnovo.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!