Тема: "Данъчно облагане и социално осигуряване на земеделските стопани"

Дата: 14 март 2023 г. (вторник)

Място на провеждане:  гр. Пловдив, бул. „Марица” № 122, ет. 1 – Водната палата

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 13:30 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Пловдив и Аграрен университет - гр. Пловдив

По време на семинара: участниците ще се запознаят с условията за регистрация и пререгистрация на земеделски стопани по Наредба № 3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани; с процедурите при социалното осигуряване на регистрирани земеделски стопани и данъчното облагане на доходите от земеделие; както и с изискванията при попълване и подаване на годишна данъчна декларация от земеделските стопани.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Регистрация и пререгистрация на земеделските стопани по Наредба № 3/1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Изисквания при попълване и подаване на годишна данъчна декларация от земеделските стопани;
  • Социално осигуряване на регистрирани земеделски стопани и данъчно облагане на доходите от земеделие;
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Иванка Михова (ст. експерт в ТОО - Пловдив на НССЗ), тел. за връзка: 0876 210 699; e-mail: plovdiv.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!