Тема: „Добри растителнозащитни практики в контрола на болестите и неприятелите по овощните култури - кайсии, сливи и череши"

Дата:  29 февруари 2024 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Силистра, ул. "Христо Смирненски" № 2, зала на етаж 2

Начален час: 09:45 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Силистра и Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

По време на семинара участниците ще се запознаят с проблемите при контрола на болестите и на вредителите при костилкови овощни видове – кайсии, сливи и череши - и ще бъдат представени примери за добри практики и насоки за прилагането им в различните стопанства. Ще получат информация за актуални растителнозащитни практики за контрол на болестите и неприятелите в овощната градина.

Стопаните ще бъдат запознати с изпълнението на одобрени проекти по ПРСР 2014-2020 г. и дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства", както и с възможностите за подпомагане на малки стопанства и млади земеделски стопани по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони  (СПРЗСР) 2023-2027 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Анализ на проблемите при контрола на болестите и неприятелите по костилковите овощни насаждения
  • Добри растителнозащитни практики за контрол на болестите при кайсия, слива и череша

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Ванушка Петкова, координатор в ТОО - Силистра, тел.: 0888 892 722 и г-н Самет Мехмед, гл. експерт в ТОО - Силистра, тел.: 0876 215 012, електронен адрес: silistra.m@naas.government.bg .

   Очакваме Ви!

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!