Тема: "Грижи за здрави и жизнени пчели за главната паша"

Дата: 11 март 2023 г. (събота)

Място на провеждане:  гр. Пловдив, ул. “Весела“ № 31, залата на Общинско пчеларско сдружение „Акация 1899“ - Пловдив

Начален час: 13:00 ч.

Краен час: 16:00 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Пловдив, Селскостопанска академия, Институт по животновъдни науки - Костинброд и Общинско пчеларско сдружение „Акация 1899“ - Пловдив

По време на семинара: участниците ще се запознаят с адаптиране начините на пчеларстване спрямо климатичните промени, както и с изискванията при контролирането на болестта вароатоза по пчелите.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Адаптиране начините на пчеларстване спрямо климатичните промени;
  • Нови изисквания при контролирането на болестта вароатоза;
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с: г-жа Иванка Михова (ст. експерт в ТОО - Пловдив на НССЗ), тел. за връзка: 0876 210 699; e-mail:  plovdiv.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!