Тема: "Актуални моменти, касаещи пчеларството и пчелните продукти"

Дата: 25 ноември 2023 г. (събота)

Начален час: 13:00 ч.

Краен час: 16:00 ч.

Място на провеждане: гр. Пловдив, ул. “Весела“ № 31, залата на Общинско пчеларско сдружение „Акация 1899“-Пловдив

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис – Пловдив, Институт по животновъдни науки – Костинброд към Селскостопанска академия и Общинско пчеларско сдружение „Акация 1899“ – Пловдив

По време на семинара участниците ще се бъдат запознати с актулните в момента - билкови продукти, които подобряват здравето на пчелите и някои технологични решения в пчеларството. Ще научат как да адаптират дейностите в своя пчелин - в условията на климатичните промени, а също и за новите изисквания към контролирането на вароатозата.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с основни принципи и цели на биологичното земеделие, дейностите по сертифициране и съответните нормативни изисквания, за възможните източници за финансиране на биологичното производство. Ще бъдат информирани за изпълнението на поети ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Актуални технологични решения в пчеларството за опазване здравето на   пчелите. Иновативни билкови продукти за пчели, подобряващи тяхното здраве,
  • Адаптиране дейностите в пчелина спрямо климатичните промени. Нови изисквания към контролирането на вароатозата,
  • Основни принципи и цели на биологичното  земеделие и сертифициране на биологично производство. Източници за финансиране на биологичното производство

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с г-жа Иванка Михова - главен експерт в ТОО Пловдив на НССЗ, тел. за връзка: 0876 210 699; e-mail:  plovdiv.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!