Тема: "Месодайно говедовъдство - съвременни тенденции"

Дата: 21 ноември 2023 г. (вторник)

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:00 ч.

Място на провеждане: гр. Димитровград, зала „Гросето“ в сградата на община Димитровград, бул. "Г. С. Раковски" № 15

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Хасково и Народно читалище "Марица 2008" в село Райново, община  Димитровград

По време на семинара участниците ще бъдат информирани за състоянието на месодайното говедовъдство в Европа и в нашата страна и с важни въпроси свързани със селекцията в направлението. Ще научат повече  за тънкостите при производствота на бици за разплод, как се постига кчествено говеждо месо и породи месодайни говеда, за това как успешно се управлява ферма за месодайни говеда. Ще бъде засегната и темата за браншови съюзи в месодайното говедовъдство в България.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  възможностите за подпомагане на земеделските стопани чрез интервенции в Стратегическия план за периода 2023-2027 г. за стопанства в сектор „Животновъдство“, както и дейностите и ролята на НССЗ в подркепа на земеделските стопанства.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  •  Месодайното говедовъдство в Европа и в България. Селекция при месодайното говедовъдство. Производство на бици за разплод,
  •  Ферма за месодайни говеда и управление на месодайна ферма. Реализиране на продукцията. Най важното от Световната среща на развъдчиците на Абърдин Ангус,
  • Качествено говеждо месо и породи месодайни говеда. Проект на програма за увеличаване производството на говеждо месо. Браншови съюзи в месодайното говедовъдство,
  • Възможности за подпомагане на земеделските стопани по интервенции от Стратегическия план 2023-2027 г., за стопанства в сектор „Животновъдство“, дейности и роля на НССЗ в подкрепа на земеделските стопани

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с г-н Тодор Тодоров, гл. експерт в ТОО Хасково, тел. 0888 005 036 и г-жа Недялка Нанева, координатор на ТОО Хасково, тел. 0885 842 195 и; е-mail: haskovo.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!