Тема: "Нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове. Фитосанитарен контрол на растенията"

Дата: 17 март 2023 г. (петък)

Място на провеждане:  гр. Силистра, залата на ул. "Петър Бояджиев" № 9 

Начален час: 15:00 ч.

Краен час: 17:30 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Силистра и Българска агенция по безопасност на храните, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Силистра

По време на семинара: участниците ще се запознаят с добри практики за безопасна употреба на продуктите за растителна защита, с нормативните изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове, както и ще получат актуална информация за фитосанитарния контрол върху растенията.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР. Ще бъдат информирани  и за необходимостта от регистрация в СЕУ на ДФЗ и подпомагане на малките земеделски стопанства чрез директните плащания по интервенции в Стратегическия план 2023-2027 г. за стопанства в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Пчеларство“.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове. Начини за оповестяване на растителнозащитните мероприятия;
  • Фитосанитарен контрол върху растенията;
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР. Ще бъдат информирани  и за необходимостта от регистрация в СЕУ на ДФЗ и подпомагане на малките земеделски стопанства чрез директните плащания по интервенции в Стратегическия план 2023-2027 г. за стопанства в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Пчеларство“.   

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с г-жа Ванушка Петкова (координатор на ТОО – Силистра, НССЗ), тел.: 0888 892 722, е-mail: silistra.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!