Тема: „Новости в интегрираното управление на вредителите при оранжерийното производство на зеленчукови култури. Нормативни изисквания съгласно Закона за защита на растенията за съхранение и употреба на продукти за растителна защита"

Дата:  25 април 2024 г. (четвъртък)

Място на провеждане: гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф № 2, ет. 1, зала № 1 на Областна администрация - Пазарджик

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 13:00 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Пазарджик) и Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Пазарджик

По време на семинара участниците ще се запознаят с новостите в интегрираното управление на вредителите при оранжерийното производство на зеленчуковите култури. Стопаните ще бъдат запознати и с най – новите нормативни изисквания за съхранение и употреба на ПРЗ, които трябва да спазват в своята земеделска дейност.

Ще бъде представено изпълнението на одобрени проекти по подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. и дейността на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства", както и възможностите за подпомагане на стопанствата по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023 – 2027 г.

Основните теми на информационния семинар са:

  • Новости в интегрираното управление на вредителите при оранжерийното производство на зеленчукови култури
  • Нормативни изисквания съгласно Закона за защита на растенията за съхранение и употреба на продукти за растителна защита

За допълнителна информация: г-жа Светла Сиракова (координатор на ТОО - Пазарджик) на тел.: 0876 212 271 и електронна поща: pazardjik.m@naas.government.bg.

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!