Тема: „Примерна резитба за формиране и плододаване при круши. Агротехнически мероприятия за подобряване на продуктовите прояви на дърветата"

Дата:  16 февруари 2024 г. (петък)

Място на провеждане: землището на с. Багренци, общ. Кюстендил, стопанството на земеделски стопанин Валентин Иванков.

Сборен пункт: 10:00 часа пред кметството на с. Багренци

Начален час: 10:30 ч.

Краен час: 13:00 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Кюстендил и Институт по земеделие Кюстендил към Селскостопанска академия.

По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните принципи и практики на резитбата за формиране и плододаване при круши в овощната градина на земеделски стопанин Валентин Иванков. Стопаните ще имат възможност да се запознаят с различни агротехнически мероприятия за подобряване на продуктовите прояви на дърветата. 

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани с  изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 на ПРСР 2014-2020 г., също така с възможностите за подпомагане по интервенции за млади и малки стопани от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Примерна резитба за формиране;
  • Примерна резитба за плододаване;
  • Агротехнически мероприятия за подобряване на продуктовите прояви на дърветата;
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2. Възможностите за подпомагане по интервенции за млади и малки стопани от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. .

За допълнителна информация и въпроси: г-жа Ивона Новакова, координатор на ТОО – Кюстендил, НССЗ, тел: 0887856767, 078/551295, имейл: kyustendil.m@naas.government.bg

   Очакваме Ви!

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!