Тема: „Актуални моменти при храненето на пчелните семейства в условията на климатични промени"

Дата:  29 март 2024 г. (петък)

Място на провеждане: с. Съдиево, общ. Айтос, обл. Бургас (зала в кметството) и демонстрация в пчелина на земеделския стопанин Георги Кръстев

Начален час: 10:30 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Бургас, Тракийски университет - Стара Загора и Пчеларско сдружение - Бургас

По време на семинара ще бъдат представени актуални моменти при храненето на пчелните семейства в условията на климатичните промени. Ще бъдат демонстрирани електронна везна и система за наблюдение на пчелните кошери и околната среда.

Участниците ще бъдат запознати с изпълнението на одобрени проекти по ПРСР 2014-2020 г. и дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства". Ще бъдат преставени възможностите за подпомагане на земеделските стопани – пчелари, които предоставя Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Основните теми на информационния семинар са:

  • Актуални моменти при храненето на пчелните семейства в условията на климатични промени
  • Демонстрация на електронна везна и цифрова електронна система за наблюдение на пчелните кошери и околната среда

За допълнителна информация: г-н Валентин Бялков (гл. експерт в ТОО - Бургас) на тел.: 0885 832 186 и електронна поща: burgas.m@naas.government.bg.

   Очакваме Ви!

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!