Тема: „Ефикасност и селективност на хербициди при медицински и ароматни растения – маслодайна роза и лавандула"

Дата:  20 юни 2024 г. (четвъртък)

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:45 ч.

Място на провежданегр. Казанлък, обл. Стара Загора, бул. “Освобождение” № 49 – в залата на Институт по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК) - Казанлък (теоретична част)

Демонстрацията ще се проведе на опитното поле на ИРЕМК (в близост до сградата на института)

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис Стара Загора и Институт по розата и етеричномаслените култури - Казанлък, Селскостопанска академия

По време на семинара участниците ще бъдат информирани за използването на нови хербициди, тяхната ефективност и селективност в процеса на създаване и отглеждане на медицински и ароматни растения маслодайна роза и лавандула. Присъстващите ще имат възможност на място да разгледат ефективността от прилагането им.

Ще бъдат представени очакваните условия за подпомагане по интервенциите „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани“ и „Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023 - 2027 г.

За допълнителна информация: г-н Ганчо Ганчев (координатор на ТОО – Стара Загора на НССЗ), на тел.: 0885 859 020 и електронен адрес: stara_zagora.m@naas.government.bg .

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!