Тема: „Интегрирани и иновативни методи за борба с болестите и неприятелите при различни овощни култури – сливи, ябълки, круши"

Дата:  3 юли 2024 г. (сряда)

Начален час: 9:45 ч.

Краен час: 13:00 ч.

Място на провежданекметство на с. Калайджии, общ. Златарица, обл. Велико Търново и демонстрация в овощна градина на земеделски стопанин Кристиян Кемалов

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Велико Търново и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

По време на срещата участниците ще се запознаят с интегрирани и иновативни методи за борба с болестите и неприятелите по сливи, ябълки и круши, намаляване използването на химични средства за растителна защита за сметка на биологичните средства. В овощна градина ще бъдат демонстрирани нагледно различни методи за растителна защита при овощните култури /сливи, ябълки, круши/.

Ще бъде представено изпълнението на одобрени проекти по ПРСР 2014-2020 г. и дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства", както и възможностите за подпомагане на малки стопанства и млади земеделски стопани по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони  (СПРЗСР) 2023-2027 г.

За допълнителна информация:г-н Деян Дончев, координатор на ТОО – Велико Търново на тел.: 0887 867 374 и електронна поща: deyan.donchev@naas.government.bg .

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!