Тема: "Актуални проблеми в пчеларския сектор. Защо умират пчелите"

Дата: 6 октомври 2023 г. (петък)

Начален час: 09:30 ч.

Краен час: 13:00 ч.

Място на провеждане: гр. Велико Търново, к-с „Алегро“, ул. „Цар Тодор Светослав“ № 15 и в пчелина на земеделски стопанин от Велико Търново

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) – Велико Търново, Аграрен университет - Пловдив и Областен пчеларски съвет - гр. Велико Търново

По време на семинара участниците ще се запознаят с основните причини за повишената смъртност на пчелните семейства и какви са последствията от генетичното замърсяване. Ще научат за основните проблеми при селекцията и производството на пчелни майки. Присъстващите ще бъдат информирани за изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР, както и предстоящите интервенции по СПРЗСР 2023 – 2027. 

По време на втората част на семинара ще бъде проведена демонстрация в пчелина на земеделски стопанин, намиращ се в околностите на гр. Велико Търново. Земеделските стопани на място ще се запознаят нагледно с основните мероприятия провеждани през есента, с пчеларското оборудване и цялостната производствена дейност в стопанството.

  Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Причини за повишената смъртност на пчелните семейства;
  • Генетично замърсяване на местните медоносни пчели и последиците;
  • Основни проблеми при селекцията и производството на пчелни майки;
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2. Възможности за кандидатстване на пчеларите по предстоящите интервенции по СПРЗСР 2023 – 2027 г.

За допълнителна информация и въпроси: г-н Деян Дончев  (координатор на ТОО Велико Търново, НССЗ), тел.: 0887 867 374,   е-mail: veliko_turnovo.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!