Тема: "Есенна резитба за плододаване при кайсия"

Дата: 22 ноември 2023 г. (сряда)

Начален час: 09:30 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Място на провеждане: с. Искра, общ. Ситово, обл. Силистра - теоретична част и демонстрация в овощната градина на земеделски стопанин 

За улеснение на участниците: Среща пред кметството на с. Искра в 9.15 ч. 

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис - Силистра и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

По време на семинара участниците ще се запознаят с особеностите при есенната резитба на кайсии - за формиране на корона при младите дръвчета, резитба на плододаващи насаждения и за това как се прави подмладяваща резитба на стари градини. На място в овощната градина ще се демонстрират съвременни техники за резитба.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР 2014-2020 г., както и с възможностите за подпомагане на малките стопанства и младите земеделски стопани по интервенции от СПРЗСР 2023-2027 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Резитби за формиране на корона през първите 1 до 3 години,
  • Резитба при плододаващи дървета,
  • Подмладяваща резитба на стари градини,
  • Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР 2014-2020г. Възможности за подпомагане на малките стопанства и младите земеделски стопани по интервенции от СПРЗСР 2023-2027г. 

За допълнителна информация и въпроси:  г-жа Ванушка Петкова (координатор на ТОО - Силистра на НССЗ), тел.: 0888 892 722,     е-mail: silistra.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук

Очакваме Ви!