Тема: „Нови моменти в технологиите на пчеларстване - методи за създаване на силни семейства"

Дата:  1 април 2024 г. (понеделник)

Място на провеждане: гр. Смолян, бул. "България" № 3А (залата на хотел "Кипарис Алфа") и демонстрация на пчелина на земеделския стопанин Атанас Костадинов

Начален час: 18:00 ч.

Краен час: 20:00 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Смолян и Институт по животновъдни науки - Костинброд към Селскостопанска академия

По време на семинара участниците ще се запознаят с основните изисквания и методи при създаване на силни пчелни семейства.

Ще бъде представено изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и дейността на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 на ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са:

  • Методи за създаване на силни пчелни семейства
  • Актуални третирания на пчелните семейства през пролетта

За допълнителна информация: г-жа Марияна Неделева (координатор в ТОО - Смолян) на тел.: 0885 848 238 и електронна поща: smolian.m@naas.government.bg.

   Очакваме Ви!

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!