Тема: „Основен преглед на пчелните семейства и работа в пчелина през пролетта"

Дата:  18 май 2024 г. (събота)

Начален час: 11:00 ч.

Краен час: 13:30 ч.

Място на провеждане: с. Мещица, обл. Перник и демонстрация в пчелина на земеделския стопанин Георги Русимов

Сборен пункт: в 10:30 ч. пред кметството на с. Мещица, общ. Перник

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Перник), Институт по животновъдни науки - Костинброд към Селскостопанска академия и пчеларско дружество „Нектар“ от с. Мещица

По време на семинара ще бъде направена демонстрация на основен преглед на пчелните семейства. Присъстващите ще се информират за работата в пчелина през пролетта, проблемите за напускане на кошера от пчелите - симптомите, разпознаване от пчеларите, предприемане на мерки и прилагане на методи за борба със „Синдрома на празния кошер“.

               Ще бъде представено изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и дейността на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2, както и възможностите за подпомагане по интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. за стопанства от сектор „Пчеларство“.

Основните теми на информационния семинар са:

  • Основен преглед на пчелните семейства и работа в пчелина през пролетта
  • Методи за борба със „Синдрома на празния кошер“

За допълнителна информация: г-жа Сашка Станимирова, главен експерт в ТОО – Перник на тел.: 0889 906 784 и електронна поща: pernik.m@naas.government.bg.

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!