Тема: „Преценка на състоянието на пчелните семейства и грижи за тях през пролетния период"

Дата:  3 април 2024 г. (сряда)

Място на провеждане: с. Самуилово, обл. Сливен - в кметството на с. Самуилово и демонстрация в пчелина на земеделския стопанин Марин Ханджиев

Начален час: 10:30 ч.

Краен час: 13:00 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Сливен и Тракийски университет - Стара Загора

По време на семинара участниците ще се запознаят с действията по време на пролетните прегледи за преценка състоянието на пчелните семейства, последващата работата в пчелина и грижите за пчелните семейства през пролетния период. По време на демонстрацията участниците ще получат практически знания.

Ще бъде представена дейността на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР 2014-2020г., както и възможностите за подпомагане на малките стопанства и младите земеделски стопани по интервенциите от СПРЗСР 2023-2027 г.

Основните теми на информационния семинар са:

  • Преценка на състоянието на пчелните семейства и грижи за тях през пролетния период
  • Демонстрация на пролетни прегледи на пчелните семейства и работа в пчелина

За допълнителна информация: г-жа Юлия Енчева (гл. експерт в ТОО - Сливен) на тел.: 0888 890 722 и електронна поща: sliven.m@naas.government.bg.

   Очакваме Ви!

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!