Тема: „Предизвикателства при отглеждането на пчели в периода до първа главна паша. Новости в профилактиката и борбата с вароатозата"

Дата:  24 април 2024 г. (сряда)

Място на провеждане: гр. Дупница, обл. Кюстендил, площад „Свобода“ № 1 - заседателна зала на община Дупница (партерен етаж) и демонстрация в пчелина на земеделския стопанин Виолета Илиева

Начален час: 13:00 ч.

Краен час: 15:30 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Кюстендил и Институт по животновъдни науки (ИЖН) - Костинброд към Селскостопанска академия

По време на семинара участниците ще бъдат запознати с начините на пчеларстване в очакване на първата главна паша и недопускане на роене при пчелните семейства. Ще бъдат представени и новости в профилактиката и борбата с болестта вароатоза.

Присъстващите ще бъдат запознати с изпълнението на одобрени проекти по ПРСР 2014-2020 г. и дейността на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2, както и с възможностите за подпомагане на земеделските стопани от сектор „Пчеларство“ чрез интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Основните теми на информационния семинар са:

  • Предизвикателства при пчелоотглеждането в периода до първа главна паша
  • Профилактика и борба с вароатозата

За допълнителна информация: г-жа Ивона Новакова (координатор на ТОО – Кюстендил) на тел: 0887 856 767, 078/551 295 и електронна поща: kyustendil.m@naas.government.bg.

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!