Тема: „Технологични и технически решения за подобряване на състоянието на ябълковите насаждения"

Дата:  9 май 2024 г. (четвъртък)

Място на провеждане: с. Умарево, обл. Ловеч и демонстрация в ябълковата градина на земеделския стопанин Пламен Петров (в посока главен път за гр. Летница)

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 12:30 ч.

Организатори: Национална служба за съвети в земеделието, Териториален областен офис (ТОО) - Ловеч и Аграрен университет - Пловдив

По време на семинара участниците ще се запознаят с възможностите за повишаване качеството на плодовата продукция от ябълки, както и с иновативни тенденции в използването на подложки при ябълковите насаждения, гъстота на засаждане и технически решения за подобряване сътоянието на трайните насаждения.

Ще бъде  представено изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и дейността на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 на ПРСР 2014-2020 г.

Основните теми на информационния семинар са:

  • Възможности за повишаване качеството на плодовата продукция от ябълки
  • Технологични и технически решения за подобряване състоянието на ябълковите насаждения

За допълнителна информация: г-жа Светлана Христова, експерт в ТОО - Ловеч на тел.: 0887 896 979 и електронна поща: svetlana.hristova@naas.government.bg.

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!