Тема: "Синдром на празния кошер - възможни причини и методи за решаване на проблема"

Дата: 24 февруари 2023 г. (петък)

Място на провеждане: гр. Бургас, ул. Цар Петър № 1 Областна управа - Бургас, Заседателна зала, ет. 2

Начален час: 10:00 ч.

Краен час: 13:30 ч.

Събитието се организира от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Бургас) и Селскостопанска академия (Институт по животновъдни науки - Костинброд)

По време на семинара: участниците ще се запознаят с основните стресови фактори при пчелите в резултат от климатичните  промени и възможните начини за реагиране.

Ще бъде обърнато внимание на правилата за оптимално пролетно развитие на пчелните семейства.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат запознати с  изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2, а също така и с възможностите за подпомагане на земеделските стопани отглеждащи пчелни семейства през периода 2023-2027 г.

Основните теми на информационния семинар са следните:

  • Основни стресови фактори при пчелите - възможни причини и методи за решаване на проблема
  • Правила за пролетно развитие на пчелните семейства
  • Изпълнение на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейности на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2. Възможности за подпомагане на земеделските производители отглеждащи пчелни семейства през периода 2023-2027 г.

За допълнителна информация и въпроси: Валентин Бялков (координатор на ТОО - Бургас на НССЗ), тел.: 0885 832 186, е-mail: burgas.m@naas.government.bg

Програма и покана за събитието може да видите тук.

Очакваме Ви!